Ինչպես մուտք գործել համակարգ

Ինչպես մուտք գործել ԵՊՀ ուսուցման կառավարման համակարգ

Առաջին անգամ ԵՊՀ ուսուցման կառավարման համակարգ մուտք գործելու դեպքում


եթե ԵՊՀ աշխատակից եք․  նախ պետք է մուտք գործեք ձեր աշխատանքային (mail.ysu.am) էլ․ փոստը․ որից հետո այս համակարգում կստեղծվեն կամ կթարմացվեն ձեր տվյալները։ Ապա Դուք կարող եք ձեր աշխատանքային էլ․փոստային հասցեով և գաղտնաբառով մուտք գործել համակարգ։


եթե ԵՊՀ ուսանող եք․  նախ պետք է մուտք գործեք ԵՊՀ տրամադրած ձեր ուսանողական էլ․ փոստը (ysumail.am), որից հետո այս համակարգում կթարմացվեն ձեր տվյալները։ Այնուհետև Դուք կարող եք ձեր նույն էլ․փոստային հասցեով և գաղտնաբառով մուտք գործել համակարգ։